<php _e('Click to Call','call-now'); ?>

0939.73.6699

DIC được sở xây dựng Hà Nội cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng cấp II – lắp đặt thiết bị cơ điện

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lĩnh vực thi công lắp đặt thiết bị công trình: Hạng II

Do Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Sở Xây dựng cấp ngày 27/08/2019